له به شي چوواره م له راپۆرتي چاودێري مافي مرۆڤي کورد له سوريا ناسراو به kurdwatch باسي ئه و منداڵان و ھه رزه کارانه ده کرێت که له لايه ن په که که وه رفێندراون:

ھاوکات له گه ڵ به ساڵاچووان ژماره يه کي که سي ته مه ن خوار و دوانزده ساڵ به ره و سه رێ و ھه رزه کاران خۆبه خشانه بوونه ته ئه ندامي يه په گه به ڵام به پێچه وانه ي ويست و ره زامه ندي دايک و باوکيان. شايان وردبوونه وه يه که ژماره يه کي زۆر کچي منداڵ له نێوان ئه نداماني يه په گه بوونيان ھه يه. له کاتێکدا ئه نداماني يه په گه له سوريا په روه رده ده کرێن به ڵام منداڵه کان ده نێرن بۆ ھه رێمي کوردستان. چاودێري مافي مرۆڤ له مباره وه ئه م تۆيژينانه وه ي کردووه:

– رۆژي 8ي گوڵاني ساڵي 2018 حه نان فه رھاد حاج يونس کچێکي 15  ساڵان له يه په گه ھه ڵھات و چووار رۆژ دواتر جه ميله عه لي کيکيا دايکي ئه م کچه بۆ ماوه ي چه ند کاژێرێک له لايه ن يه په گه وه ده ستبه سه رکرا. دواي ئازادکردني ھاوسه ره کي فه رھاد حاج يونس و براکه ي ره شاد حاج يونسيان ده ستبه سه رکرد. به گوێره ي قسه ي خه ڵک يه په گه رايگه ياندووه که يا کچه که بگه ڕێننه وه يا يه کێک له ئه نداماني ماڵباتان به جێگاي ببێته ئه ندام.

– له سه ره تاي نيساني 2014 شه ڕواناني يه په گه روسين محه مه دحسێني 13 ساڵانيان کرد به ئه ندام. رۆژاني 14 م 15 ي نيسان ئه ندامي ماڵبات له پێش ده رگاي ئافيسي يه په گه له دربسيێ خوازياري گه ڕانه وه ي کچه کان بوون و خۆپيشاندانيان کرد. ھێزه کاني ئاسايش په رته وازه ي کردن.

– رۆژي 10ي نيساني 2014 يه په گه فاتمه سه ليم عه لي 12 ساڵانيان کرد به ئه ندام. ئه ندامێکي ئه و ماڵباته به چاودێري مافي مرۆڤي کورد وتي: کچه که له ناکاو ون بوو. دايک و باوکي لايه نگري يه په گه ن. به ڵام له وانيان نه پرسي که ده يانه وێت کچه که يان بنێرن بۆ شه ڕ يا نا؟ يه په گه ده ڵێت بۆ خۆي بڕياري داوه به ڵام دايک و باوکي ته نانه ت بۆيان نييه له گه ڵيدا بن. بڕياريان دا دواي ته واوبووني په رورده دوو ھه فته يه ک رێگا بده ن بگه ڕێته وه ماڵه وه. به گوێره ي راپۆرتي مسۆگه رنه کراو منداڵاني ديکه ش له گه ڵ فاتمه دا بوون.

– رۆژي 20ي سپته مبه ري ساڵي 2014 يه په گه عه لي عه بدۆڵاعه لي 13 ساڵانيان له ئه لمه عبه ده بێ ره زامه ندي دايک و باوکي برديان. دايک و باوکي ده يانزاني له کام بنکه ي په روه رده دايه. به ڵام يه په گه ده يوت نازانن له کام بنکه دايه.

– رۆژي 4ي نڤامبه ري 2014 ئه ندامي گه نجاني شۆڕشگێڕي گرێدراوي يه په گه چيمه ن محه مه دسادق ئه حمه ديان له قوتابخانه ي تل شه عيررفاند که له 10 کيلۆمه تري قامشلودايه. يه په گه نه يداوه و به دايک و باوکي وتي رۆيشتووه بۆ قه نديل. ھه روه ھا ھه ڕه وشه يان له ماڵباتي کرد که له مباره وه له گه ڵ که س قسه نه که ن.(8)

– رۆژي 4ي نڤامبه ري 2014 ئه ندامي په که که قوتانيه کي 15 ساڵانيان به نێوي نه جاﺡ نه روان ئه حمه د له قوتابخانه ي گوندي کازميه له 10 کيلۆمه تري دێرک رفاند. به قسه ي مامۆستاکه ي کچه که يان بردووه بۆ نێو يه په گه.

– رۆژي 6ي نڤامبه ري 2014 يه په گه عه دنان فه رماني 14 ساڵانيان له ماڵه که ي له قامشلوو رفاند. دايک و باوکي ھه وڵيان دا پێشي لێبگرن به ڵام نه يانتواني.

– له کۆتايي نڤامبه ري 2014 نورمه ن ئيبراھيم خه ليفه ي 13 ساڵان و له دايکبووي ژانڤيه ي 2001 له لايه ن يه په گه وه رفێندرا و بۆ بنکه ي په که که له باکووري ئێراق ھه نێردرا تا په روه رده ي پارتيزاني ببينێت. رۆژي 24ي دسه مبه ري 2014 له گه ڵ کچێکي ديکه توانيان ھه ڵبێن. ئه و له ديمانه له گه ڵ چاودێري مافي مرۆڤ وتي سه دان کچي منداڵ له بارگاکاني په که که دا ھه ن. ئه م منداڵان خۆراکي ته واو ناخۆن و ده بێت ئيش دژواريش بکه ن. ھه وڵ دان بۆ ھه ڵھاتن ئاسايي بۆته وه . ئه گه ر دوستبه سه ربکرێن ده بێت بگه ڕێندرێنه وه بۆ باره گا تا ئه شکه نجه و يا بکوژرێن. ئه و وتي: کاتێک رۆيشتم بۆ شاخ کچێک چه ندين جار ويستبووي ھه ڵبێت و بۆ جاري ھه شته م ده ستگيرکرا. ھه موومان پێکه وه بووين. کۆبوونه وه يه ک رێکخرا که به درێژايي شه و درێژه ي ھه بوو. ھێنايان پێش ھه موان و وتيان فيشه کێکي په که که ي ده وێت. به گولله لێيان دا و کوشتيان و خستيانه نێو چۆمه که وه. (9)

– رۆژي 23ي دێسه مبه ري 2014 يه په گه حه مرين عه بدۆلحه ميدحسێن قوتابي پۆلي نۆيه ميان بێ ئاگاداري دايک و باوکي کردبوويان به ئه ندام. ئه وان ئه م کچه يان له پێش چاوي دايک و باوکي بردبوو. ئه م کچه وتي: من بۆ ئاسائش و يه په ژه رۆيشتم. دواتر ھه ردووکيان وتيان حه مرين له وێ نييه به ڵام حه مرين له په يوه نديه کي ته له فۆنيدا به کچێکي براده ري خۆي وتبوو که له گه ڵ ژماره يه ک کچي ديکه ھه نێردراون بۆ قه نديل.

– رۆژي 28 دێسه مبه ري 2014 يه په گه جه زبيه وه ليدشێخ مووس قوتابي پۆلي ھه شته م له دايکبووي ساڵي 2000يان بێ ئاگاداري ماڵباتي رفاند. ئه ويان له قوتابخانه ي قامشلوو رفاند. دايک و باوکي رۆيشتن بيبه نه وه به ڵام به باوکيان وت که ھه نێردراوه بۆ قه نديل.

– رۆژي 3ي نيساني 2015 فه رمانبه راني ئاسايش دڵبه ر ئه حمه دحاجي 16 ساڵانيان له کۆبان رفاند. باوکي به چاودێري مافي مرۆڤي کوردي وت: کاتێک له ئاسايش ويستمان کچه که مان بده نه و له ھاوسه رميان دا. ئێمه يه خائين و بێ شه رف ناودێر کرد و دواترخستمانيانه ده روه.

به گوێره ي قسه کاني ئاسايش دڵبه ر حاج خۆي بڕياري داوه خزمه تي سه ربازي ئه نجام بدات و له يه کێک له بنکه کاني يه په ژه يه.

رۆژي 15ي ژانيڤێري ساڵي 2014 ده رکه وت يه په گه له که ساني که م ته مه ن له شه ڕه کانيدا که ڵک وه رده گرێت. ده ليل رياز قاسم خه ليل له قامشلوو وه ک نموونه ئه ندامێکي 15 ساڵه بوو که له تل حه ميس و تل براک کوژراو رێوره سميشيان بۆ گرت. چاودێري مافي مرۆڤ ئه مه ش ده زانێت که کچێکي 15 ساڵان بێ په روه رده و چه ندرۆژ دواي ئه ندام بوون ھه نێردرا بۆ شه ڕي کوباني تا له گه ڵ داعش شه ڕ بکات دواتر برديان بۆ ھه رێمي کوردستان به ڵام تواني له وێيه وه ھه ڵبێت. ھه روه ھا نموونه ي زۆري ديکه بينراوه که که ساني که م ته مه ن له بازگه کاني يه په گه دا وه ستاون. (10)

درێژه ي ھه يه …

سه رچاوه: ماڵپه ڕي چاودێري مافي مرۆڤي کورد له سوريا ناسراو به  kurdwatch

رێفرێنسه کان:

۸ – KurdWatch, April17,2015, »Tall Tamr: First recruits complete six months of forced service«, http://www.kurdwatch.org/index.php?aid=3407&z=en

 

۹ – KurdWatch, May30,2015,»Nurman Ibrahim Khalifah,Student: ›They told her: »This PKKbullet is oogood for you!« and shot her in the head‹«,<http://www.kurdwatch.org/syria_

article.php?aid=3428&z=en>

 

۱۰ – See, for example, USAToday, November16,2014, »Child sol-diers fight against Islamic State n

Syria«, <http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/11/16/kurds-child-soldiers/18706053>

 

سه‌ربازي زۆره‌ملێ و که‌ڵک وه‌رگرتن له‌منداڵاني سه‌رباز له‌لايه‌ن په‌که‌که‌وه له‌سوريا (به‌شي سێيه‌م)

 

شما هم می توانید دیدگاه خود را ثبت کنید

√ کامل کردن گزینه های ستاره دار (*) الزامی است
√ آدرس پست الکترونیکی شما محفوظ بوده و نمایش داده نخواهد شد


قالب وردپرسدانلود رایگان قالب وردپرسپوسته خبری ایرانیقالب مجله خبریطراحی سایتپوسته وردپرسکلکسیون طراحی